Historie

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. století se začal i v Horních Ředicích rozvíjet spolkový život. Nejstarším spolkem v obci je sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1879 a až do roku 1905 působící jako společný pro Horní i Dolní Ředice. Patřil do hasičské župy albrechtické, později holické. Již v roce 1886 vlastnil hornoředický sbor základní vybavení, spočívajicí v ruční vozové stříkačce, hadicích, žebřících a dalších potřebách pro lokalizaci pořárů. Dvacet pět činných členů sboru mělo k dispozici pracovní haleny a spodky. Obce si činnosti hasičů vážily a při příležitosti valných hromad sboru bývalo tradicí, že starostové obcí věnovali na hašení žízně i více než hektolitr piva. Na počátku existence hasičského sboru byli členové z Horních Ředic velice aktivní a většinou početnější než dolnoředičtí. Poměr v počtu dolno a hornoředických členů se obrátil až kolem roku 1900. Víme jen, že při přípravě valné hromady dne 20. března 1905 oznámili členové z Dolních Ředic, že podle usnesení obecního zastupitelstva své obce  se má hasičský sbor, dosud pro obě obce společný rozdělit. Rozchod proběhl smírně. Členové se dokonce dohodli, že všem členům, kteří toho času ve sboru působili, společně půjdou na pohřeb. I po letech se toto ujednání dodržovalo. Třináct hornoředických hasičů stálo na jaře 1905 před nutností vytvořit samostatný spolek. Při sestavování nového sboru hrálo jistě pozitivní roli skutečnost, že poslední velitel a jednatel společného sboru Josef Mára a Jan Bartoníček byli z Horních Ředic. Po usilovné agitaci měl staronový spolek na první valné hromadě 6. května 1905 již dvacet sedm činných a třicet jedna přispívajicích členů. Akceschopnost sboru se poměřovala již v tomto roce třemi zásahy u požárů. Shodou okolností vždy hořelo v Dolních Ředicích. V dalších letech býval počet zásahů přibližně stejný. Hasilo se většinou ve vlastní obci, v Dolních Ředicích a Holicích.

100_2734

 

Všem našim sponzorům děkujeme.

sponzoři1-1

Sdružení dobrovolných hasičů Horní Ředice