Činnost sboru

RENOVACE DVOUPÍSTOVÉ RUČNÍ STŘÍKAČKY F.SMÉKAL R.V.1884
Dne 1. května 2013 obec Zderaz darovala SDH Horní Ředice koňskou potahovou stříkačku. Darování této stříkačky předcházelo jednání starosty obce Zderaz se zástupci SDH Horní Ředice s tím, že dojde k jejímu zrestaurování do původního stavu.koňka zderaz
Jedná se o dvoupístovou ruční stříkačku s jedním sacím a dvěma výtlačnými hrdly vyrobenou firmou F. Smekal v Praze-Smíchov umístěnou na neodpérovaném čtyřkolovém podvozku. Kovový rám s dřevěnými výplněmi tvoří nosnou část podvozku pro umístění stříkačky pod rámem, sedaček pro obsluhu nad rámem před a za stříkačkou a pro umístění navijáku na hadice nad stříkačkou. V zadní části pod rámem je umístěna schránka pro další výzbroj stříkačky. Dvoupístové čerpadlo s kolmými válci je vybaveno sacím a výtlačným větrníkem, klapkovými zámyčkami, výtlačné potrubí má uzavírací kohouty, sací i výtlačné potrubí je opatřeno šroubovacími zátkami hrdel.
Členové sboru Horních Ředic započali renovaci koňské stříkačky dne 30. ledna 2014. Zázemí pro tuto náročnou práci jim poskytl jejich člen Luboš Kvapil ve své zámečnické dílně. Začátek renovace nezačal úspěšně. Bylo nutné provést tlakovou zkoušku čerpadla, která se nezdařila. Následovalo rozebrání čerpadla a poté i rozebrání celé stříkačky na jednotlivé díly. Bylo nutné každou část zdokumentovat, aby následné skládání bylo podle původní podoby. Z jednotlivých částí došlo k šetrnému odstranění starých nátěrů, tak aby nedošlo k poškození původních dílů. Po této náročné etapě byly odvezeny kola
stříkačky na opravu do SOU Jaroměř. Zde studenti v rámci odborného výcviku pod dohledem svých mistrů uvedli kola do původního stavu. Mezi obdobím opravy kol ostatní členové sboru provedli základní nátěr dalších dílů stříkačky. Po opravě kol došlo k znovu sestavení stříkačky do původního stavu. Následně dostala stříkačka současný vrchní nátěr a poté byla odvezena k písmomalíři na linkování a zhotovení nápisů. V dnešní době techniky je až s podivem vidět umění toho starého řemesla. Vše bylo nalinkováno lidskou rukou tak jako v době, kdy se stříkačka vyráběla. Po tomto posledním kroku následovaly už jen dokončovací „zkrášlovací“ práce, které byly ukončeny 25. září 2014.
Za osm měsíců bylo na renovaci stříkačky odpracováno 495 hodin a náklady jsou v několika desítkách tisíc korun. Nadšení všech, kteří se podíleli na této renovaci bude odměněno nejvíce zájmem Vás všech.

Sdružení dobrovolných hasičů Horní Ředice