Uplynulé akce

  • Od listopadu 2018 se hasiči pravidelně každý víkend scházejí na dokončovacích pracích na zrekonstruované hasičské zbrojnici.

 

  • 8.12. 2018 proběhla pravidelná výroční valná hromada na OÚ v Horních Ředicíc

 

 

  • 12. srpna 2017 se členové sboru zúčastnili akce na Slovensku ve spřátelené obci Bošáca, kde předvedli zásah s koňskou stříkačkou.

 

  • 19. srpna 2017 starší členové sboru jeli předvést ukázku s koňskou stříkačkou do obce Komárov, ve které místní hasiči slavili založení sboru.

 

  • 24. srpna 2017 členové sboru dělali zátah na svatbě našeho člena Martina Markovicze.

 

  • 9. září 2017 se provedlo ve spolupráci s fotbalovým klubem čištění studny na víceúčelovém hřišti v obci.

 

  • 16. září 2017 starší členové sboru ukázali zásah s koňskou stříkačkou na oslavách založení SDH Litětiny.

Sdružení dobrovolných hasičů Horní Ředice