Uplynulé akce

 • 2. 4. 2022 členové SDH zajistili opékání buřtů v hasičské zbrojnici při akci Ukliďme Česko.
 • 8. 4. proběhlo v Chotči školení zdravovědy.
 • 30. 4. jednotka provedla dozor při pálení Čarodějnic a členové SDH zajistili občerstvení.
 • 28. 5. proběhlo posezení v hasičské zbrojnici pro členy SDH a rodinné příslušníky.
 • 3. 6. při Dětském dnu v obci naši vedoucí mládeže připravili pro děti několik hasičských disciplín. Odměnou za splněnou disciplínu byl dětem nanuk a „Bambinos“ penízky, za které si pak každý mohl koupit něco pěkného v dětském krámku.
 • 11. 6. členové SDH zajistili občerstvení na víceúčelovém hřišti Blanka při akci Divadelní odpoledne.
 • 11. – 12. 6. byl víkend ve znamení brigády na automobilových závodech do vrchů s názvem Ústecká 21. Moc děkuji za pomoc hlavně rodičům od dětí z kroužku a členům SDH. Vydělaná finanční částka bude použita na opravu požární motorové stříkačky.
 • 11. 2. 2022 proběhlo v Chotči pravidelné školení na motorové pily.
 • 28. 1., 4. 2., 18. 2. a 18. 3. 2022 proběhlo pravidelné školení členů SDH.
 • 25. 12. 2021 proběhl tradiční výšlap na kopec Hořánek. Akce se vydařila, i přes mrazivé počasí byla účast hojná. Na vrcholku kopce se občané z Horních Ředic, Komárova a Dašic ohřáli u ohýnku, na kterém si opekli buřty.
 • 29. 1. 2022 kvůli narůstající Covidové situaci a opatření vlády byl zrušen Hasičský ples – budeme se tedy na příznivce tance těšit 18. 6. 2022 v Hostinci U Červinků na pouťové zábavě s tombolou.
 • 6. 3. 2022 byl odvezen materiál z humanitární sbírky pro Ukrajinu do centrálního skladu v České Třebové.
 • 20. 3. 2022 výjezd jednotky na vznícení polního porostu.
 • 26. 3. 2022 byl proveden sběr starého železa – děkujeme všem občanům za věnované staré železo.
 • 5. až 7.11. 2021 proběhlo v Pardubicích na Chemické škole soustředění pro děti starší 13 let pod názvem „Rescue camp“. Školení proběhlo pod dohledem lektorů z SPŠCH Pardubice, příslušníků HZS Pardubického kraje, příslušníků PČR a AČR. Náplň campu byla – práce ve výškách, poskytování předlékařské pomoci, základy hašení, záchrana tonoucího, orientace v neznámém a zakouřeném prostoru s využitím polygonu, vyprošťování osob z havarovaného vozu, záchrana osob při mimořádné události a příprava na fyzické testy k HZS. Z našeho SDH se zúčastnili 4 starší žáci.
 • 13. 11. proběl poslední závod v tomto roce, a to v Břehách u Přelouče pod názvem TFA (hasičský silový víceboj). Odtud jsme si přivezli krásná umístění. Starší dívky 3. (Adéla Brandýská), 9. a 10. místo z 17 závodnic. Starší chlapci 7. místo ze 17 závodníků. Mladší žákyně 3. místo (Lucie Brandová) z celkového počtu 19 závodnic a mladší chlapci 10. a 32. místo. Dále nás reprezentovala jedna dorostenka (Nicol Formánková), která se umístila na 4. místě.
 • 20. 11. se pár odvážlivců vydalo do Pekla u Nového Města nad Metují na Krampus show. Byl to strašidelný, ale neskutečně krásný zážitek.

DOSPĚLÍ:

 • 20. 11. byl proveden úklid hasičárny a zároveň byly provedeny přechody techniky na zimní období. Večer se konalo malé posezení pro členy SDH a jejich rodinné příslušníky.

PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 25. 12. Výšlap na kopec Hořánek
 • 29. 1. 2022 Hasičský ples v Hostinci U Červinků (dle covidové situace

DĚTI:

 • 3. 9. byl zahájen pravidelný trénink.
 • 19. 9. proběhly závody v Čeperce, na kterých vybojovalo starší družstvo 8. místo a mladší družstvo 10. místo.
 • 9. 10. jsme vyrazili na branný závod do Sezemic. Mladší družstvo se umístilo na krásném 5. místě, kde mu konkurovalo dalších 16 družstev. Starší „A“ získalo místo 5. a za sebou nechalo dalších 20 družstev. Starší „B“ se dělilo o 13. a 14. místo.
 • 17. 10. proběhlo okresní kolo branného závodu v Horních Ředicích. Zúčastnilo se 43 dětí v přípravné kategorii, 120 mladších žáků a 110 starších žáků. Pro mladší žáky byla připravena trať v délce 1,2 km a pro starší žáky 3 km. Družstvo mladších si vybojovalo 7. místo z 24 družstev, družstvo starších „A“ 2. místo a družstvo starších „B“ 14. místo z 22 družstev. Tímto bychom rádi poděkovali za vstřícnost našich spoluobčanů za to, že mladší děti mohly běžet po vyznačené trati, která vedla přes soukromé pozemky, dále děkujeme Obecnímu úřadu za propůjčení víceúčelového hřiště Blanka a v neposlední řadě veliké díky patří všem pomocníkům.

DOSPĚLÍ:

 • 3. 8. 2021 byl odvezen vybraný materiál na humanitární sbírku do obce Moravská Nová Ves, která byla postižena tornádem. Ještě jednou moc děkujeme dárcům za poskytnutí tolik potřebného materiálu.
 • V noci 15. 9. byla na žádost Operačního střediska HZS svolána výjezdová jednotka SDH k požáru „čarodějnic“, kde zajišťovala dozor při dohašování.
 • 21. 9. proběhlo školení vedoucích mládeže v Hostinci U Červinků.

DĚTI:

 • 2. 4. – 5. 4. proběhlo Ředické putování s délkou trasy téměř 5,5 km. Na cestě byly připraveny úkoly a v cíli na každého čekala malá odměna. Zúčastnilo se celkem 67 rodin jak z Horních, tak Dolních Ředic a přilehlého okolí.
 • 17. 4. proběhl v Kostěnicích upravený branný závod pro dvojice. Zde Adélka Brandýská a Kristýnka Brandová obsadily 1. místo. Vojta Bárta a Verča Novotná, Matěj Brandýský a Lucka Brandová se umístili v první desítce.
 • 22. 5. se někteří členové SDH i s dětmi účastnili odložené Vánoční akce – Vánoční sjíždění Divoké Orlice.
 • 29. 5. proběhlo okresní kolo v požárním sportu – mohlo se kvůli této složité situaci zúčastnit pouze jedno družstvo a to nejstarších žáků, které se umístilo na krásném 5. místě z celkového počtu 12 družstev.
 • 20. 6. se konalo krajské kolo jednotlivců v běhu na 100m s překážkami. Zúčastnilo se 5 starších žáků.

DOSPĚLÍ:

 • 10. 4. se uskutečnil sběr starého železa. Všem dárcům děkujeme.
 • 11. 6. proběhlo v Chotči školeni na motorové pily.
 • 12. 6. byla provedena brigáda v hasičské zbrojnici.
 • 18. 6. se konalo v Chotči školení řidičů.
 • 25. 6. členové SDH zajistili jednu z mnoha disciplín při dětském dnu na fotbalovém hřišti.¨¨
 • 27. 6. se uspořádala humanitární sbírka na pomoc Jižní Moravě. Všem dárcům děkujeme.
 • 29. 6. jednotka SDH byla povolána k výjezdu. Jednalo se o technickou pomoc při odstranění spadlého stromu.
 • 25. 12. 2020 proběhl neoficiální Výšlap na kopec Hořánek – tentokrát se nejednalo o žádnou organizovanou akci kvůli nařízení vlády v souvislosti s Covid 19. Kdo chtěl, měl chuť, náladu a hlavně nebyl v karanténě nebo izolaci, šel si udělat procházku na kopec sám. Proto ani nemůžeme přesně říci, kolik lidí se postupně na kopec podívalo.

DĚTI:

 • Zapojili jsme se do tradiční soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Děti již hotové obrázky a prezentace odevzdaly a netrpělivě čekají na vyhlášení, které proběhne v následujících měsících. Pro tvorbu obrázků bylo vybrané volitelné téma, které se týká IZS a na prezentaci bylo téma pro všechny stejné a to „DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE“.
 • Od 24. 3. do 28.4. proběhla akce Ukliďme Česko, do které se zapojil každý samostatně. Do úklidu se mohl zapojit opravdu každý, komu není lhostejné, jak se lidé chovají k přírodě.
 • Ve čtvrtek 1. 4. se budou v hasičské zbrojnici vybírat hotové výrobky s Velikonoční tématikou pro zdravotníky z očkovacího centra v Pardubicích, kteří slouží i přes velikonoční svátky a alespoň takto si budou moci zpříjemnit velikonoční čas.
 • Od pátku 2. 4. do pondělí 5. 4. je pro všechny děti, nejen z kroužku hasičů, připraveno Ředické velikonoční putování. Budeme mít pár dnů volna, tak je pojďme využít a pojďme se projít a protáhnout svá těla.

DOSPĚLÍ:

 • 26. 1. výjezdová jednotka byla likvidovat požár nízké hospodářské budovy v naší obci.
 • 10. 4. SDH bude pořádat sběr železného šrotu, proto železný odpad, prosím, připravte před svá obydlí. Členové sboru je postupně během dopoledne budou odvážet. Dárcům předem děkujeme.

2

DĚTI:

 • 21. 12. 2019 se pár členů SDH s dětmi vydalo na vánoční sjezd řeky Orlice.
 • 25. 12. jsme si tradičně vyšlápli na kopec Hořánek.
 • 18. 1. 2020 se uskutečnil hasičský ples. Veliké poděkování patří všem sponzorům za věnování darů do tomboly, dále děkujeme dětem z SDH a dívkám z Paprsku za pěkné vystoupení a našim mužům z jednotky za zpestření večera.
 • 1. 2. proběhlo plnění odznaků odborností v Ostřetíně, kde se nám i dětem dostalo veliké pochvaly. Perfektní příprava se vyplatila. Odznak odjelo plnit celkem 13 dětí, z toho 5x strojník junior, 3x preventista junior a 5x preventista.
 • 22. 2. proběhl v naší obci masopustní průvod, kterého se pár dětí z SDH aktivně účastnilo.

DOSPĚLÍ:

 • 31. 1. 2020 se členové SDH zúčastnili školení na motorové pilky.
 • 22. 2. členové SDH zajistili hladký průběh masopustního průvodu.
 • 29. 2. a 7. 3. provedli členové jednotky v lese brigádu a zároveň školení v podobě kácení stromů.

DĚTI:

 • 5. 10. se konal branný závod v Sezemicích, kde i přes nepřízeň počasí se nám celkem dařilo. Mladší žáci „A“ si odvezli 8. místo, mladší žáci „B“ 11. místo, starší žáci „A“ 4. místo, starší žáci „B“ 18. místo a starší „MIX“ 23. místo. Ø 13. 10. se konal v Horních Ředicích závod ZPV- závod požárnické všestrannosti, které pořádalo OSH Pardubice za naší spolupráce. Trenéři naplánovali dvě trasy, takže současně vybíhala kategorie mladších i starších. Mladší žáci „A“ se umístili na 6. místě, mladší žáci „B“ na 21. místě, starší žáci „A“ na místě 20. a starší žáci „B“ na 9. místě.
 • Ze strany OSH Pardubice i z naší strany byla veliká spokojenost s organizací, za což děkujeme trenérům a hlavně rodičům při zajištění chodu občerstvení.
 • Od listopadu se pravidelně chodíme saunovat do Saunového ráje v Holicích.
 • Na kroužku bylo dětmi a trenéry vytvořeno 120 ks novoročních přání.
 • Poctivě nacvičujeme vystoupení na hasičský ples, který se bude konat 18. 1. 2020 v hostinci U Červinků. Všichni jste srdečně zváni.
 • 15. 12. jsme se vydali na bowling do Pardubic, kde na nás čekala i nadílka od Ježíška a tím jsme kroužek pro letošní rok ukončili.

Co Nás čeká:

 • 25. 12. výšlap na kopec Hořánek
 • 18. 1. 2020 hasičský ples
 • 1. 2. plnění odznaku odbornosti

DOSPĚLÍ:

 • 1. 11. proběhlo námětové cvičení – doprava vody ve večerních hodinách při osvětlení.
 • 8. 12. proběhl přechod techniky na zimní provoz.
 • 4. 12. se uskutečnila výroční valná hromada našeho SDH.
 • 6. 4. 2019 proběhla celorepubliková akce, s názvem Ukliďme Česko – za pomoci dospělých jsme s dětmi vyčistili okolí naší obce. Nasbíralo se cca 300 kg odpadu.
 • 13. 4. 2019 jsme se s dětmi vydali na branný závod na Rokytenskou míli – zúčastnilo se družstvo starších, družstvo mladších „A“ a „B“. Mladší „A“ se umístilo na 7. místě a družstvo „B“ na 27. místě z celkového počtu 30 družstev. Staršímu družstvu se oproti loňskému závodu dařilo a skončili na 7. místě z 22 družstev.
 • 26. 4. 2019 pořádal náš sbor přednášku zdravovědy, pod vedením zkušeného záchranáře pana Richarda Kubáta.
 • 27. 4. 2019 jsme se tradičně zúčastnili dopravní soutěže Šmídl Rallye. Plně vyzbrojeny vyrazily dvě posádky. Jedna ve složení zcela dámském a druhá ve složení pánském. Opět se prokázalo, že vytahovat se na startu se nevyplácí, a tak přes veškeré poznámky ze stran chlapů, se ženská posádka umístila na krásném 7. místě a pánové se museli uspokojit s místem 10.
 • 7. 5. 2019 se konalo na stanici HZS Pardubice předání cen za soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže. V digitální technologii jsme obsadili všechny tři přední pozice. Na prvním místě Doubravka Kunátová, na druhém Nicol Formánková a na třetím Káťa Šandová. Po vyhodnocení zasedla porota v jiném složení a rozhodovalo se o tom, kdo postoupí do Krajského kola. Tam se nakonec probojovala Nicol Formánková a i v tomto kole získala 2. místo. Cenu si jela převzít s maminkou a trenérkou Martinou do Chocně a to 18. 5. 2019. Zde na všechny děti čekalo krásné překvapení v podání tiskové mluvčí HZS Pardubického kraje Venduly Horákové. Ta se již dlouhá léta věnuje kouzelnickému umění a měla pro děti připravený krásný program.
 • 12. 5. 2019 jsme se zúčastnili Dřítečského klání – počasí bylo všelijaké, ale nakonec se umoudřilo a mohlo se závodit, i když bez vody. Mladší žáci „A“ si odtud odvezli nádherné 2. místo a mladší žáci „B“ místo 11. z celkového počtu 19 družstev. Starším se moc nedařilo a odvezli si 13. místo z celkového počtu 15. družstev.
 • 18. – 19. 5. 2019 proběhlo v Cholticích Okresní kolo hry Plamen. Mladší žáci si odvezli celkové 9. místo a starší 10. místo. V závodu jednotlivců 60m s překážkami se nejlépe z dívek dařilo Ádě Brandýské, která obsadila krásné 6. místo z 18 dívek a z chlapců si vyběhal krásné 13. místo Vojta Bárta z 19 chlapců.
 • 8. 6. 2019 se vydalo pár zájemců na soutěž TFA Třebosice (železný hasič). Pro děti to byl super zážitek, nová zkušenost a hlavně úspěchy. Vojta Bárta si vybojoval 1. místo, Áďa Brandýská 4. místo a Máťa Brandýský 7. místo.

Ten samý den se konal závod nočních požárních útoků v Sezemicích. Byl to náročný den, ale opět se nám dařilo. Mladší žáci si odvezli 2. místo, starším se lepila smůla na paty, a tak si přivezli 8. místo.

 • 15. 6. 2019 proběhly v obci oslavy k 140. výročí sboru. Počasí nám přálo až moc, bylo veliké teplo, ale i tak se vše obešlo bez komplikací. Vše proběhlo podle plánu, žádný časový skluz nenastal. Přivítání proběhlo v hasičské zbrojnici, poté se šel průvod od obecního úřadu směrem na sportovní areál Blanka, kde byl připraven bohatý program. Každý si určitě vybral svůj čas, kdy se chtěl podívat na ukázky ať dětí z přípravek Ostřetín a Břehy u Přelouče, nebo na naši starší gardu, která se předvedla se starší gardou z Litětin v hašení domu pomocí potahových koňských stříkaček. V odpoledních hodinách byla pro děti připravena na osvěžení pěna a několik soutěžních disciplín s požární a jinou tématikou. Disciplíny pro veřejnost připravila naše hasičská mládež. Po pěně se diváci mohli těšit na vyproštění osob z havarovaného vozu v podání SDH Dašice a poté na hašení vozidla na dálku, pomocí monitoru, které nám ukázala jednotka SDH Holice. Na konec si starší žáci dali souboj s muži v požárním útoku. Byla zde veliká radost, neboť každé družstvo mělo dva pokusy a oba byly ve prospěch našich starších žáků.

Z našeho pohledu oslavy dopadly k naší spokojenosti. Doufáme, že se i návštěvníkům líbily. Oslavy by se ale nedaly zorganizovat nebýt dobrovolníků, kteří nám pomohli, a to především s občerstvením, za což jim patří veliké DÍKY. Díky také patří naší obci za podporu a za zapůjčení víceúčelového areálu Blanka.

 • 23. 6. 2019 proběhly poslední závody v tomto školním roce, které se konaly v Kostěnicích s názvem Kostěnický pohár. Sem odjela tři družstva – mladší „A“, mladší „B“ a starší. Mladší žáci „A“ si odvezli 8. místo, mladší „B“ 18. místo z celkového počtu 20 družstev a starší 9. místo z 15 družstev. Zde se vyhodnocovala i Liga Pardubického kraje za celý školní rok 2018/2019. V této lize se mladší žáci umístili na 6. místě z 23 družstev a starší žáci na 7. místě z 18 družstev.
 • Tímto náš závodní rok končí. Opět začneme trénovat v září. Proto, kdo bude mít zájem se k nám přidat a je mu více jak 8 let, neváhejte kontaktovat naši trenérku Martinu Brandýskou. Více info na letáčku.

Všem přejeme krásné slunečné prázdniny, spoustu odpočinku, pohody a dobrodružství!

DOSPĚLÍ:

 • 30. 4. 2019 jednotka provedla dohled nad pálením Čarodějnic.
 • 31. 5. 2019 se členové SDH podíleli při organizaci Dětského dne.
 • 1. 6. 2019 se uskutečnil Den otevřených dveří v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici.
 • 14. 6. 2019 proběhlo školení na stanici HZS v Pardubicích na téma civilní obrana.
 • 15. 6. 2019 členové uspořádali oslavy k 140. výročí od založení sboru.
 • 16. 12. 2018 proběhlo ukončení kroužku besídkou v muzeu kouzel v Pardubicích. Kouzelnické představení v podání profesionální kouzelnice a tiskové mluvčí HZS Pardubice Venduly Horákové se nám moc líbilo. Poté na děti čekala prohlídka centra tísňové linky 112, kde se dozvěděly spousty zajímavých věcí.
 • 23. 2. 2019 odjelo s trenérkou Petrou a Martinou 8 dětí plnit odznak odbornosti do Ostřetína. Příprava proběhla na jedničku, a tak 2 děti splnily odznak „Strojník Junior“, 5 dětí „Strojník“ a jedno „Malé hasičátko“.
 • 14. 2. 2019 proběhla brigáda dětí u hasičárny, kde uklidily kontejner naštípaného dříví. Patří jim veliké poděkování za odvedenou práci.
 • 18. 1. 2019 se uskutečnil hasičský ples – hudební vystoupení dětí s písničkou „Co jste hasiči“ se moc povedlo, stejně jako nacvičené taneční vystoupení pod vedením naší nejstarší členky dětského kolektivu Dendy Bílé. Také bychom chtěli touto formou poděkovat sponzorům za jejich věcné dary do tomboly.
 • 25. 12. 2018 jsme se vydali společně s dospělými hasiči a některými obyvateli obce na tradiční výšlap na kopec Hořánek.
 • V měsíci lednu děti pečlivě nacvičovaly hudební a taneční vystoupení na hasičský ples.
 • 26. 1. 2019 proběhl Hasičský šestiboj v Pardubicích – účastnilo se jedno družstvo starších, které se umístilo na krásném 8. místě z celkového počtu 19ti družstev. Mladší družstvo A se umístilo na 8. místě z celkového počtu 20ti družstev a dvě mladší členky vypomohly kamarádům z Kostěnic a umístily se na 17. místě.
 • 16. 2. 2019 se několik dětí z kroužku účastnilo Masopustního průvodu v naší obci.
 • 2. 3. 2019 odjel trenér Martin na závody pro naše nejmenší, a to do Kostěnic na jejich „Hrátky s hasičátky“. Odtud si Matěj Horák, Daniel Morávek, Matěj Brandýský a Honzík Novotný odvezli nádherné 6. místo z celkového počtu 25 družstev.
 • 15. – 16. 3. 2019 odjeli trenérky a trenéři dětského kolektivu na školení vedoucích mládeže na Horní Jelení.

DOSPĚLÍ:

 • Od nového roku nám přibyl do sboru jeden nový člen.
 • 27. 1. 2019 proběhla brigáda – těžba dřeva. Chtěli bychom poděkovat panu Petru Horákovi za zapůjčení auta a kontejneru.
 • 16. 2. 2019 dohlíželi naši členové na hladký průběh v dopravě na Masopustním průvodu.
 • 17. 2. 2019 sbor podpořil Dětský karneval drobnostmi do tomboly.
 • 22. 2. 2019 se 14 členů zúčastnilo školení na Motorové pily.
 • 15. 3. 2019 proběhlo školení řidičů.
 • 30. 3. 2019 proběhl sběr železného šrotu – občanům, kteří poskytli železný šrot, moc děkujeme.
 • 8.12. 2018 proběhla pravidelná výroční valná hromada na OÚ v Horních Ředicíc

 

 • Od listopadu 2018 se hasiči pravidelně každý víkend scházejí na dokončovacích pracích na zrekonstruované hasičské zbrojnici.

 

 •  16. září 2017 starší členové sboru ukázali zásah s koňskou stříkačkou na oslavách založení SDH Litětiny.

 

 • 9. září 2017 se provedlo ve spolupráci s fotbalovým klubem čištění studny na víceúčelovém hřišti v obci.

 

 • 24. srpna 2017 členové sboru dělali zátah na svatbě našeho člena Martina Markovicze.

 

 • 19. srpna 2017 starší členové sboru jeli předvést ukázku s koňskou stříkačkou do obce Komárov, ve které místní hasiči slavili založení sboru.

 

 • 12. srpna 2017 se členové sboru zúčastnili akce na Slovensku ve spřátelené obci Bošáca, kde předvedli zásah s koňskou stříkačkou.

 

 • 14. 3. 2017 proběhl kroužek hasičů po dlouhé době opět venku. Děti trénovaly štafety a běh přes kladinu. V Jarních měsících se budeme připravovat na štafetové závody a požární útok. Doufáme, že nám bude počasí přát a budeme moci trávit co nejvíce času venku.

 

 • 9. 3. 2017 čtyři členové sboru vytyčili na tréninkovém hřišti trať na štafetu 4 x 60m a na štafetu dvojic.

 

 • 25. 2. 2017 – Plnění odznaku odbornosti – sedm dětí se vydalo spolu s vedoucími plnit odznak odbornosti do Ostřetína. Dvě děti získaly odznak malé hasičátko – Nikola Bártová a Lucie Brandová. Pět dětí získalo odznak Strojník Junior – Tereza Machatá, Ondřej Machatý, Matěj Brandýský, Kristýna Brandová a Lucie Bílá.

V Ostřetíně se odevzdávaly i obrázky, které děti namalovaly do soutěže PO – požární ochrana očima dětí, zařazené do hry PLAMEN. Téma soutěže PO bylo sv. Florián.

 

 

 • 23. 2. 2017 z obce Břehy přivezl Martin Brandýský a Pavel Bílý pro děti kladinu na trénování štafety 4 x 60m. Upravili ji dle směrnic hry Plamen a umístili na tréninkové hřiště.

 

 • 18. 2. 2017 se 6 členů z dětského kolektivu se svými vedoucími účastnilo Masopustního průvodu v naší obci.

 

 • 10. 2. a 11. 2. 2017 se tři členové sboru účastnili školení vedoucích mládeže na Horním Jelení. Jeden člen obnovoval zkoušku „Vedoucí mládeže 3″ po dvou letech, druhá členka obnovovala odbornost „Vedoucí mládeže 3″ po čtyřech letech a zároveň si udělala novou odbornost „Vedoucí mládeže 2″. Další člen, kterého jsme získali z řad našeho sboru pro práci s dětmi, si dělal odbornost „Vedoucího mládeže 3″ a „Rozhodčího požárního sportu pro děti“.

 

 • 4. 2. 2017 se nejmenší děti zúčastnily soutěže v Kostěnicích s názvem ,,Kostěnické hrátky s hasičátky“. Zde soutěžilo jedno družstvo přípravky – každý člen si domů odvezl medaili za účast a dáreček v podobě lahve na pití, sladkostí a upomínkových předmětů.

 

 • 21. 1. 2017 měly děti vystoupení na hasičském plese v Horních Ředicích – se scénkami ,,Srážka vozidla s cyklistou a záchrana kočky ze stromu“. Ukázky sklidily velký potlesk. Dětem patří ještě jednou velké poděkování za vystoupení.

 

 • V prosinci proběhla tvorba novoročních přání.

 

 • Od listopadu začalo každé první úterý v měsíci saunování dětí v Saunovém ráji v Holicích.

 

 • 22.10.2016 se děti zúčastnily Branného závodu požární všestrannosti ve Volči. Mladší družstvo se umístilo na 11. místě z 32 družstev. Starší družstvo na 10. místě z 26 družstev. Pro děti z přípravky byly nachystané soutěže

 

 • 8.10.2016 děti pojedou na branný závod v Sezemicích.

 

 • 1.10.-2.10.2016 se sbor bude účastnit Retroměstečka v Pardubicích, kde budou vystopovat jak děti tak dospělí členové sboru.

 

 • 23.9.2016 se vedoucí kroužku zúčastní školení, které se bude týkat nových pravidel branného závodu.

 

 • 9.9.-10.9.2016 proběhlo zahájení kroužku se spaním na víceúčelovém hřišti v novém objektu Blanka. Děti si vyzkoušely požární útok, zopakovaly si topografické značky, uzle.

 

 • Od měsíce září 2016 se opět scházíme na kroužku pro nejmenší hasiče. V letošním školním roce je nepatrná změna v čase konání kroužku. Kroužek pro děti je každé úterý od 16:15 do 17:45 v ZŠ Horní Ředice nebo na fotbalovém hřišti v Horních Ředicích.

Cílem kroužku pro tento rok je:

· seznámení a nacvičování požárního útoku jak pro starší děti, tak i pro mladší děti,

· trénovaní na branné závody (buzola, uzle, střelba ze vzduchovky….),

· seznámení se štafetou.

 

 • 9.4.2016 proběhne sběr železného šrotu – všem případným dárcům děkujeme.
 • 9.4.2016 se děti zúčastní závodů Rokytenská míle.
 • V měsíci březnu se školili 3 členové sboru na profesní průkaz.

 

 • V únoru se jeden člen sboru účastnil školení na velitele.

 

 • V půlce února se děti připravovaly na odznak odbornosti „Preventista junior“, „Preventista“ a „Malé hasičátko“. Zkoušky z odbornosti skládaly v Ostřetíně. Celkem odbornost plnilo 16 dětí: z toho 11 dětí – preventistu juniora, 4 děti – malé hasičátko a 1 členka – preventistu. Všech 16 dětí úspěšně splnilo zkoušky a odvezlo si odznáček odbornosti a razítko do členské průkazky o splnění další, již druhé zkoušky.

 

 • Začátkem února se jedno družstvo přípravky účastnilo Kostěnických hrátek, kde se umístilo na 5. místě z 19 družstev.

 

 • V lednu 23.1.2016 jsme pořádali Hasičský ples, touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za podporu

 

 • 25.12.2015 se uskutečnil každoroční výšlap na kopec Hořánek. Sešlo se okolo 100 lidí, jak z SDH Horních Ředic, tak z SDH Komárova a SDH Dašic.

 

 • V měsíci prosinci mladí hasiči vyráběli lucerničky, s kterými se vydali na procházku na místní hřbitov. Tam je přivítal pan František Koubek a provedl děti zvonicí, kde zazvonil na zvony a seznámil děti s historií těchto zvonů. Po prohlídce zvonice děti navštívily kostel, kde potmě zazpívaly vánoční koledu. Na zpáteční cestě děti položily svíčky z lucerniček k pomníku padlých a ve škole na ně čekala nadílka pod stromečkem.

Sdružení dobrovolných hasičů Horní Ředice