Uplynulé akce

 

 

 • 2. 4. 2022 proběhla akce Ukliďme Česko. Děti posbíraly na nově vybudované cestě od Čtyř lip směrem na Komárov 11 velkých pytlů odpadu. Jednalo se pouze o 1,5 km dlouhý úsek.
 • Tentýž den se konal závod přípravek s názvem „Kostěnické hrátky s hasičátky“. Zúčastnily se ho dvě nejmladší děti z našeho SDH, a to Eliška Truncová a Ondřej Konvalina.
 • 10. 4. jsme se vydali na Rokytenskou míli. Závod byl složen ze štafety 5x 60 m, štafety požárních dvojic a branného závodu. Počasí nám nepřálo, chvíli svítilo sluníčko, chvíli chumelilo a chvíli zase pršelo, a i přes to vše mladší žáci obsadili 5. místo z 20 družstev a starší žáci 7. a 16. místo z 18 družstev. V branném závodu jednotlivců obsadila Adéla Brandýská 1. místo v kategorii mladší dorostenky a 2. místo v mladších dorostencích získal Aleš Tomaník.
 • 24. 4. jsme se zúčastnili závodů v Břehách u Přelouče o Břežský pohár. Družstvo mladších žáků se umístilo na 8. místě z celkového počtu 17 družstev a družstvo starších žáků se umístilo na krásném 5. místě z celkového počtu 14 družstev.
 • 29. 4. proběhl závod jednotlivců 60 m s překážkami v Chocni. Z našeho SDH se zúčastnilo 6 závodníků.
 •  7. 5. se konaly závody ve Dřítči. Jednalo se o štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60 m a požární útok. Mladší žáci obsadili 5. místo a starší 7. místo.
 • 8. 5. se uskutečnil závod jednotlivců na 60 m s překážkami ve Skutči, kde se starší žákyně umístily na 32., 64. a 67. místě z celkového počtu 74 závodnic. Starší žák nás reprezentoval jeden a odvezl si domů 18. místo z 38 závodníků a za mladší žáky závodili dva chlapci, kteří obsadili 23. a 45. místo z 49 závodníků.
 • 14. 5. jsme vyrazili na okresní kolo požárního sportu v Holicích. Na závody odjelo pouze družstvo starších žáků, které se umístilo na 7. místě.
 • 15. 5. proběhl závod jednotlivců na 60 m s překážkami v Holicích. Aleš Tomaník a Dáša Dvořáková si odvezli 1. místo, Kristýna Brandová 2. místo a Adéla Brandýská 3. místo. Získali tak jasný postup na Krajské kolo dorostu v jednotlivcích.
 • 21. 5. se konaly závody ve Volči. Zde naše družstvo bylo oslabeno, a tak jim na závodech pomohli kamarádi z SDH Rokytna a společně vybojovali 5. místo. Na oplátku naši mladší žáci pomohli oslabenému družstvu Rokytna a společně vybojovali krásné 3. místo. Všem dětem patří veliké poděkování, a hlavně pochvala za to, že jsou schopny táhnout za jeden provaz, i když nejsou z jednoho SDH.
 • 28. 5. proběhly závody v Komárově, kde mladší žáci obsadili 7. místo z celkového počtu 16 družstev a starší žáci obsadili 10. místo z celkového počtu 12 družstev.
 • 3. – 4. 6. Dáša Dvořáková a Adéla Brandýská pomohly družstvu z Holic na krajském kole v požárním sportu v Chrudimi. S kamarády z SDH Holice vybojovali 2. místo v požárním útoku. Celkově si pak odváželi nepopulární bramborovou medaili za 4. místo.
 • 8. 6. proběhlo v Pardubicích na radnici vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Z našeho SDH bylo oceněno celkem 8 dětí, které se v různých kategoriích umístily na prvních, druhých a třetích místech.
 • 11. 6. se uskutečnily noční požární útoky v Sezemicích. Sem jelo závodit pouze družstvo starších. První start závodu byl zahájen okolo 21:15, kde se na start postupně postavilo 8 družstev mladších a 11 družstev starších žáků. Starším žákům se zde dařilo a okolo 1 h 30 minuty ranní si domů odváželi nádherné 1. místo a putovní proudnici.
 • 18. 6. se konalo Krajské kolo jednotlivců na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Odtud děti odjížděly unavené, opálené a spokojené. Dáša Dvořáková si odvezla 1. místo a Adéla Brandýská

2. místo ve výstupu na cvičnou věž. Aleš Tomaník si odvezl 2. místo ve výstupu na cvičnou věž a 1. místo v závodu jednotlivců v kategorii mladší dorost. Závod se skládal z běhu na 100 m s překážkami, dvojboje a písemného testu z požární ochrany. Toto krásné umístění posouvá Aleše na závody Mistrovství České republiky v požárním sportu v Ústí nad Labem. Zde nás bude reprezentovat 3. 7. 2022. Budeme mu držet palce a přát hodně štěstí. Už teď je to veliký úspěch dostat se na „republiku“.

 • 24. 6. byl ukončen kroužek exkurzí u hasičů v Pardubicích na letišti, kde jsme shlédli přílet a odbavení letadla. Pro děti nepopsatelný zážitek. Po exkurzi jsme se vrátili do hasičárny, kde proběhla večeře, společné hry, pohádka a nocování.
 • 25. 6. nás čekali poslední závody v letošní sezóně. Závody pořádalo SDH Kostěnice na hřišti v Hostovicích. Mladší žáci se umístili na 4. místě a starší žáci na 3. místě.
 • V celkovém hodnocení závodní sezóny se mladší družstvo i starší družstvo umístilo na 5. místě Pardubické ligy.
 • 12. 2. 2022 se konalo v Ostřetíně plnění odznaků odborností – pro Covidovou situaci mohlo plnit odznak pouze 10 dětí. Z našeho SDH na zkoušky jelo 8 dětí, protože dvě nám v průběhu onemocněly. Všech 8 zúčastněných zkoušky splnilo. Kolektiv si přivezl 1 odznak kronikáře, 1 preventisty juniora, 3 preventisty, 2 strojníka a 1 cvičitele.
 • 12. 2. 2022 byly odevzdány obrázky a prezentace (na téma Živelné katastrofy, náročný úkol pro hasiče) do celorepublikové soutěže POODM – požární ochrana očima dětí a mládeže – netrpělivě čekáme na vyhodnocení.
 • 25. – 26. 3. proběhlo školení vedoucích mládeže na Horním Jelení.
 • 16.12. 2018 proběhlo ukončení kroužku hasičů v letošním roce v muzeu Kouzel
  v Pardubicích a prohlídkou dispečinku na HZS Pardubice. Z muzea jsme si všichni odnesli krásný zážitek z kouzlení a děti i malý dáreček. Kouzelnické vystoupení v podání  tiskové mluvčí hasičů Pardubického kraje Venduly Horákové  se nám všem moc líbilo. Dále jsme si prohlédli i  dispečink tísňové linky 112, kde jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací.

 

 • 4.12. 2018 se uskutečnilo další dětské „saunování“ se saunovým ceremoniálem
  a vodnickou pohádkou.

 

 • Celý listopad jsme vyráběli PF přání do nového roku. Celkem jsme jich vytvořili 80 ks. A také jsme se  pečlivě začali připravovat na vystoupení, které budeme mít na hasičském plese 18. 1. 2019

.PF 2019

 

 • 4.11. 2018 se 14 členů SDH, složených z dětí a dospělých, účastnilo charitativního běhu okolo Hlubáku na 5 km pro Petrušku Čapkovou z Dolních Ředic.

 

 • 10. 2018 proběhlo v Břehách u Přelouče okresní kolo závodu požárnické všestrannosti. Mladší družstvo A se umístilo na 11. místě, mladší družstvo B na 6. místě a starší na 17. místě. Kategorie přípravky měla připravené disciplíny  na hřišti. Nejmenší si za splnění soutěžních disciplín odvezli medaile.

 

 • 25. června 2017 se děti ve Slepoticích zúčastnily závodů ligy mladých hasičů. Mladší družstvo se umístilo na 14. místě, starší družstvo na 18. místě.

 

 • 11. září 2017 se tři vedoucí mládeže zúčastnili školení k branným závodům.

 

 • 15. až 16. září 2017 proběhlo zahájení kroužku formou soustředění na víceúčelovém hřišti Blanka. I přes nepřízeň počasí se trénovalo (štafeta požárních dvojic, disciplíny na branný závod).

 

 • 23. až 24. září 2017 se členové i s některými dětmi ze sboru účastnili dvoudenní akce s názvem Retroměstečko v Pardubicích, i přes nepřízeň počasí děti měly vystoupení s dětskou koňskou stříkačkou. Po oba dva dny zde byla vystavena naše technika, Avie, tranzit a koňská stříkačka z Horních Ředic a malá dětská koňská stříkačka.

 

 • 7. Října 2017 se na Sezemickém braňáčku mladší žáci A umístili na 9., mladší žáci B na 16. a starší žáci na 11. místě

Sdružení dobrovolných hasičů Horní Ředice