Poznámky

Nejbližší akce 2022

  • 17. 9. 2022 závody v Čeperce
  • 30. 9.2022 posvícenská zábava U Červinků – hraje kapela UNIVERZAL
  • 8. 10.2022 braňáček Sezemice
  • 16. 10.2022 Branný závod ve Volči
  • 1. 10.2022 TFA Břehy – železný hasič

Zderaz

Dnes 16.7.2016 jsme se zúčastnily pozvání od SDH Zderaz, který nás oslovil ke společnému posezení. Zúčasnilo se 7 dospělých a 5 dětí našeho sboru.

IMG_1823

Zderaz pro zúčastněné připravila bohaté pohoštění formou Švédského stolu a soutěží nejen pro dospělé, ale i pro děti.

IMG_1782IMG_1826

Po zdařilém absolvování všech soutěží jsem se shromáždili ke společnému fotografování.

společný foto

Odkaz na foto: